Fysiotherapie

Wat is algemene fysiotherapie

De mens beweegt continue, 24 uur per dag. Als dat bewegen moeilijk gaat of pijnlijk is, gaat het dan ook al snel ten koste van de kwaliteit van leven. Met algemene fysiotherapie zijn veel van die klachten te voorkomen, te verbeteren of zelfs te verhelpen. 

Wanneer heeft u baat bij algemene fysiotherapie?

Als uw lichaam moeite heeft met bepaalde dagelijkse handelingen, kan de fysiotherapeut verlichting bieden. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn; een ongeval, ziekte, ouderdom, eenzijdige beweging of een “verkeerde” houding. Vaak wordt u door uw arts, specialist of bedrijfsarts doorverwezen, maar u kunt ook altijd direct bij ons terecht.

Tijdens een uitgebreid intakegesprek bekijken we of uw klachten ook daadwerkelijk algemene fysiotherapie verholpen kunnen worden of eventueel door een meer specialistische therapie.

Hoe werkt algemene fysiotherapie?

De oefentherapie is het belangrijkste onderdeel van de behandeling. Dit houdt in dat u zelf aan de slag gaat met oefeningen voor uw klachten. Uw therapeut begeleidt u daarbij door specifieke oefeningen voor te schrijven, te controleren of u ze goed uitvoert en u te adviseren en voor te lichten. De oefeningen voert u tijdens de behandelingen uit, maar ook thuis.

De oefeningen hebben tot resultaat dat u:

  • uw spierkracht vergroot
  • uw spieren versoepelt
  • uw gewrichten beter kunt gebruiken
  • uw houding verbetert
  • zich leert ontspannen

Daarnaast is ook massage soms een onderdeel van het behandelplan. Bij specifieke klachten combineren we de algemene fysiotherapie met andere specialisaties.

Behandeling aan huis

Bent u fysiek niet in staat om onze fysiotherapie praktijk in Huissen of Rheden te bezoeken, dan kunt u ook thuis behandeld worden voor uw klacht.

Behandeling aan huis proberen we tot een minimum te beperken. De faciliteiten en behandelmogelijkheden in de praktijk zijn namelijk veel beter dan bij u thuis. Dat komt uw herstel alleen maar ten goede. Tijdens de behandeling richten we ons dan ook voornamelijk op het verminderen van uw klachten zodat u (weer) zelfstandig onze praktijk kunt bezoeken.

Voor een behandeling aan huis heeft u een speciale doorverwijzing van een huisarts of specialist nodig.

Tijdens een uitgebreid intakegesprek, dat eventueel ook thuis kan plaatsvinden, beoordelen we uw fysieke gesteldheid en  de mogelijkheden om al dan niet de praktijk te bezoeken.

Terug naar overzicht