Neurorevalidatie

Fysiotherapie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel is een letsel aan de hersenen, dat ontstaan is na de geboorte. Dit kan optreden ten gevolge van een ziekte, zoals bv. een beroerte (CVA), MS, Parkinson, dementie, hersentumoren etc. Daarnaast kan het ook ontstaan door een verkeersongeluk, een ernstige val, verdrinkingsverschijnselen of na een harde klap tegen het hoofd.

De gevolgen zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van het letsel in de hersenen.

Sommige gevolgen zijn duidelijk zichtbaar: loop- en balansproblematiek, verlamming of onduidelijke spraak. Minder zichtbare problemen kunnen zijn:  vermoeidheid, geheugen- en/of concentratiestoornissen, desoriëntatie in tijd, plaats of persoon en karakterveranderingen.  

De meest voorkomende NAH-aandoeningen zijn:

Onze visie

Het hoofddoel is de fysiotherapeutische zorg voor NAH-patienten in de eerste lijn optimaal te maken.


Dit doen we op de volgende wijze:

  • de patient staat centraal in zijn behandelplan, de hulpvraag vormt het uitgangspunt
  • de patient wordt actief betrokken bij zijn revalidatie
  • de overgang van de tweede- naar de eerstelijnsfysiotherapie laten we zo vloeiend mogelijk verlopen zodat de behandelingen nauw op elkaar aansluiten.
  • we werken zonder wachtlijsten
  • we zoeken zo nodig een multidisciplinaire samenwerking met de behandelende artsen, thuiszorg, ergotherapeuten en logopedisten


We willen u helpen om zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren. Dit betekent (verder)revalideren en leren omgaan met de beperkingen van de aandoening in het dagelijkse leven.

zie ook https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl/

TVN-logo-15cm300dpi-CMYK

Terug naar overzicht