Een overzicht van onze beweegprogramma's

Beweegprogramma's

Bewegen is voor iedereen belangrijk. Jong of oud, sportief of niet. Voor mensen met een (chronische) aandoening is de drempel vaak groot om voldoende te bewegen. Voor deze specifieke doelgroepen heeft Fysiotherapie Miriam Donders verschillende beweegprogramma’s ontwikkeld.

Tijdens een cursus van 12 weken leren cliënten bewegen met een (chronische) aandoening. Daarna bestaat de mogelijkheid om het programma voort te zetten in de vorm van een training. Deze is bedoeld om de opgebouwde belastbaarheid te onderhouden en de actieve leefstijl vast te houden. Zowel de  cursus als de training is onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut.

Fysiotherapie Miriam Donders heeft de volgende beweegprogramma’s:

Groepsindeling

In principe kunnen cliënten met verschillende aandoeningen en doelen/redenen van deelname door elkaar in een groep bewegen. Bij voldoende animo vormen we aandoeningspecifieke groepen.

Opbouw van het programma

Zowel de cursus als de training bestaan uit 12 lessen van 60 minuten die bestaan uit een gezamenlijke warming-up, een circuittraining en een cooling-down. Het grote verschil tussen een cursus en een training is dat een cursus eindigt na 12 lessen en dat een training continu doorgaat. Bovendien wordt tijdens cursus extra informatie gegeven over allerlei thema’s die betrekking hebben op de aandoening. U kunt op elk gewenst moment instromen en de cursus van 12 lessen volgen.

De verschillende beweegprogramma’s bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Intake: Deze bestaat uit een klachten-  en beperkingenvragenlijst, een inspanningstest en een intakegesprek. Op basis hiervan stellen we een individueel oefenprogramma samen.
  2. Oefenprogramma: Onder begeleiding van een fysiotherapeut doet u in een groep uw eigen oefeningen. Hierdoor is het niet alleen een effectief programma, maar ook vooral leuk, gezellig en ontspannend. Eventueel kunt u het programma aanvullen met thuisoefeningen.
  3. Voorlichting: Tijdens de lessen van de cursus ontvangt u allerhande informatie over wekelijkse thema’s die met bewegen en uw aandoening samenhangen. In een aparte bijeenkomst gaan we daar nog verder op in. Zo leert u op veilige, verantwoorde en effectieve wijze omgaan met uw beperkingen, klachten en aandoeningen.
  4. Evaluatie / hertest: Zowel bij de cursus als de training volgt na 12 weken een hertest en evaluatie. Vanuit de cursus kunt u vervolgens eenvoudig instromen in de training. Bij de training nemen we een conditietest af om het beweegprogramma continu af te stemmen op uw mogelijkheden.
Lees meer