Lage rugklachten

Een curatief,(helpend) en preventief programma!
Met aandacht voor lenigheid ,coördinatie, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.

Inleiding

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen aan de uitdagingen waar we in het dagelijkse leven voor geplaatst worden. Als het niet lukt ons op de juiste manier aan te passen kunnen er klachten ontstaan. Met deze cursus willen we u inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn de uitdagingen het hoofd te bieden en een optimale gezondheid te bereiken.

Lage Rug training, voor wie ?

Lage Rug training is bedoeld voor mensen met (steeds terugkerende) rugklachten. In de meeste gevallen is het verstandig om naast de individuele therapie op de behandelbank (fysiotherapie of manuele therapie), oefeningen te doen om de rug “sterker en soepeler” te maken. Vooral als de klachten langere tijd bestaan kan de rug stijver en minder sterk worden.

Lage Rug training hoe en wat?

Veel oefeningen kunt u thuis doen en zult u zeker in de beginsituatie ook thuis moeten doen ter ondersteuning van de training. Om een goede spier- en bewegingsfunctie van de lage rug te behouden zal er -ook nadat de behandeling gestopt is- ‘getraind’ moeten worden en dienen leefregels in acht genomen te worden. Ervaring leert dat de oefeningen thuis minder frequent of helemaal niet meer gedaan worden op het moment dat de pijn weg is en de behandeling door de fysiotherapeut wegvalt. Sporten of een andere manier van bewegen kan een goede vervanger van de oefeningen zijn. Alleen op deze manier kan toename van klachten of het opnieuw optreden van klachten voorkomen worden.

De training

De training bestaat uit een programma van 6 weken.
Gedurende deze 6 weken wordt 50 minuten getraind onder begeleiding van de therapeut èn minstens 1 uur per week wordt de training zelfstandig in onze oefenruimte herhaald.
Uit de trainingsleer weten we dat minimaal twee keer per week trainen een vereiste is om een positief effect te bereiken.

De doelstelling van de training is tweeledig:

  • Na de training beschikt u over voldoende kennis over belasting, overbelasting en onder belasting van de lage rug.
  • Na de training bent u in staat door middel van uw houding en beweging de lage rug optimaal te gebruiken.

Aan het einde van de 6 weken wordt het effect geëvalueerd. In samenspraak met de u wordt een plan opgesteld om het bereikte effect te behouden of zelfs te verbeteren.

Hebt u nog vragen, laat het ons weten.

Terug naar overzicht