bg
Infopagina's
Afspraak maken Maak een afspraak met uw fysiotherapeut Stel uw vraag Stel uw vraag online aan de fysiotherapeut Bel mij terug Wij bellen u graag terug om u te helpen

Disclaimer & Privacy statement Fysiotherapie Miriam Donders

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op alle door Fysiotherapie Miriam Donders geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.fysiotherapierheden.nl en www.fysiomiriamdonders.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “website”), evenals op de door Fysiotherapie Miriam Donders, al dan niet via de website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

Disclaimer

De op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Fysiotherapie Miriam Donders met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fysiotherapie Miriam Donders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Fysiotherapie Miriam Donders worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Fysiotherapie Miriam Donders uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Fysiotherapie Miriam Donders niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Miriam Donders.

Privacy statement

Algemeen
De website is eigendom van en wordt beheerd door Fysiotherapie Miriam Donders. Fysiotherapie Miriam Donders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Fysiotherapie Miriam Donders;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van Fysiotherapie Miriam Donders;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Fysiotherapie Miriam Donders.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Fysiotherapie Miriam Donders daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Elektronische nieuwsbrieven
U kunt zich in de toekomst via de website opgeven als abonnee voor één of meer van door Fysiotherapie Miriam Donders verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Miriam Donders, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie, bereikbaar op telefoonnummer 026 026 – 353 83 26 of e-mail adres welkom@fysiomiriamdonders.nl

logo PlusPraktijk