bg
Actueel
Afspraak maken Maak een afspraak met uw fysiotherapeut Stel uw vraag Stel uw vraag online aan de fysiotherapeut Bel mij terug Wij bellen u graag terug om u te helpen

U KRIJGT EEN GOEDE BEHANDELING VAN UW FYSIOTHERAPEUT, MAAR KRIJGT U DIE OOK VAN UW ZORGVERZEKERAAR?

DEZE ZORGPOLISSEN BEVELEN WIJ AAN ONBEPERKTE DEKKING, GEEN MEDISCHE SELECTIE :

 • IZZ RESTITUTIE MET ZORG VOOR ZORG EXTRA 3 € 175,22
 • ZORG EN ZEKERHEID ZORG VRIJ POLIS MET AV TOTAAL € 195,45
 • DELTA LLOYD RESTITUTIE MET TOP € 208,39

Bovenstaande polissen maken fysiotherapie ruim toegankelijk voor mensen die dat nodig hebben. Wij vinden deze premies relatief hoog. Kijkt u zelf of u de premie acceptabel vindt.


RUIME DEKKING, GEEN MEDISCHE SELECTIE EN VRIJE KEUZE

 • DSW ZORGPOLIS MET AV TOP € 126,25
 • STAD HOLLAND ZORGPOLIS MET UITGEBREIDE AV € 130,25
 • CZ ZORGKEUZE POLIS MET TOP € 136,85
 • DELTALLOYD RESTITUTIE MET COMFORT € 143,63
 • UNIVÉ ZORG VRIJ MET VITAAL € 147,30
 • VGZ EIGEN KEUZE MET VITAAL € 153,24
 • ANNO 12 ZORGPOLIS MET PRIMA BEWUST € 157,78
 • DE GOUDSE EIGEN KEUZE MET AV TOP € 220,85

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De genoemde premies zijn stand per 21 november 2014. Bron: zorgverzekeringwijzer.nl. Genoemde premies zijn voor basisverzekering en aanvullende verzekering. De prijzen van polissen kunnen veranderen. Op www.fysiotherapie2015.nl  ziet u hoe deze aanbeveling tot stand is gekomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENZIS NIEUWS

In 2014 verhogen we het aantal behandelingen fysiotherapie in twee van de drie aanvullende verzekeringen. Hierdoor kunnen meer mensen die het nodig hebben van meer fysiotherapie gebruik maken.

De vergoeding voor fysiotherapiebehandeling is een van de belangrijkste aspecten waarop mensen hun keuze voor een aanvullende zorgverzekering baseren.

Bij Menzis verhogen in 2014 we het aantal behandelingen fysiotherapie in twee van de drie aanvullende verzekeringen:

 • in EV1 gaat het aantal van zeven naar negen behandelingen
 • in EV2 verhogen we het aantal van twaalf naar achttien behandelingen (dat is vijftig procent meer)
 • de FNV 2 blijft ongewijzigd

Zo kunnen meer mensen die het nodig hebben van meer fysiotherapie gebruik maken.


Veertig behandelingen maximaal
In onze meest uitgebreide aanvullende verzekering (EV3) vergoeden we in 2014 maximaal veertig behandelingen. We leggen u graag uit waarom we daarvoor hebben gekozen.

Menzis is een van de laatste zorgverzekeraars die in de aanvullende verzekering overgaat van een onbeperkt aantal fysiotherapie behandelingen naar een maximum van veertig per jaar. Dat aantal van veertig is voor bijna iedereen ook meer dan voldoende.

We beseffen dat een zeer kleine groep mensen om medische redenen meer fysiotherapie nodig heeft, maar dit zou vergoed moeten worden uit de basisverzekering.


Solidariteit
Menzis wil fysiotherapie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar houden. We zien dat mensen hun zorgverzekering vooral kiezen op prijs. We zien bovendien dat mensen die zelf weinig zorgkosten maken steeds minder bereid zijn te betalen voor mensen die meer zorg nodig hebben.

Fysiotherapie onbeperkt blijven vergoeden zou de solidariteit nog verder onder druk zetten. De aanvullende verzekering wordt dan namelijk zo duur dat steeds minder mensen hiervoor kiezen. Met als gevolg dat deze verzekering onbetaalbaar wordt, omdat de dekking door steeds minder mensen moet worden opgebracht.