bg
Infopagina's
Afspraak maken Maak een afspraak met uw fysiotherapeut Stel uw vraag Stel uw vraag online aan de fysiotherapeut Bel mij terug Wij bellen u graag terug om u te helpen

Voorwaarden

Fysiotherapie Miriam Donders Huisreglement 2015

Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie, cursus en/of training. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.

U wordt verzocht bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Controleer de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk kan geen verant-woordelijkheid nemen voor het overschrijden van uw budget. De praktijk heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst raadplegen.

De verzekeraar vergoed uitsluitend medisch noodzakelijke zorg, dit betekent dat wanneer uw behandeldoelen en het vooraf besproken behandelplan zijn bereikt er geen sprake meer is van medisch noodzakelijk zorg. Het behouden van uw behaalde doelen is uw eigen verantwoordelijkheid, en wordt daarom dus niet meer vergoed, optioneel kunt u een RheFit trainings-abonnement afsluiten.

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:

  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register.
  • Klachten. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen, of een persoonlijk gesprek met de praktijkeigenaar aanvragen.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.

Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. De praktijk is niet verant-woordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt, zowel binnen als buiten de praktijk en het medisch centrum.

U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.

Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Buiten werktijd kunt u via het antwoordapparaat afmelden. Wanneer u de afspraak te laat afzegt of voor een niet nagekomen afspraak wordt € 30,00 bij u in rekening gebracht.

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar, bij voorkeur tussen 08.30-13.00 uur en 13:30 -16:00 uur. Voor mededelingen kunt u ook ons antwoordapparaat in spreken. U kunt ons ook berichten via welkom@fysiomiriamdonders.nl of via www.fysiomiriamdonders.nl De actuele openingstijden van de praktijk zijn te vinden op www.fysiomiriamdonders.nl

Uwnota.nl verzorgt de facturatie voor Fysiotherapie Miriam Donders. Uwnota.nl zal uw factuur indienen bij uw verzekeraar. Indien u (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, krijgt u de (rest) factuur van Uwnota.nl thuisgestuurd. Bij vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met www.uwnota.nl of 0900-7777771.

Wij wensen u een prettige tijd in onze praktijk.

Vriendelijke groeten van ons allemaal: Team Fysiotherapie Miriam Donders

Betalingsvoorwaarden uwnota.nl

Uwnota.nl (*) verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland. De zorg verlener heeft haar vorderingen op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt , overgedragen aan uwnota.nl.

Uwnota.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

  1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door uw nota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van uwnota.nl te zijn bijgeschreven.
  3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uwnota.nl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan uwnota.nl.
  5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.uwnota.nl.

(*) Uwnota.nl is een handelsnaam van Infomedics Factoring B.V.

Toegang tot uw medische gegevens

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat uw dossier alleen ingezien mag worden door uzelf en de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Anderen mogen uw dossier inprincipe niet inzien.

Wanneer u uw zorgverlener(s) toestemming geeft voor uitwisseling via de zorginfrastructuur, kunnen ook andere zorgverleners in uw dossier(s) kijken. Dit mogen nog steeds alleen zorgverleners zijn die op dat moment bij uw behandeling zijn betrokken.

Uw zorgverzekeraar heeft geen behandelrelatie met u  en heeft dus geen inzage in uw medisch dossier. Ook wanneer uw zorgverlener is aangesloten op de landelijke zorginfrastructuur, krijgt uw zorgverzekeraar geen toegang tot uw medische gegevens. Een enkele keer is het nodig dat een zorgverzekeraar inzicht krijgt in medische gegevens om na te gaan of uw behandeling wordt vergoed. Dan kan dat alleen wanneer u daar toestemming voor geeft.